Skolverket eftersom skolan är med i projektet samverkan för bästa skola. Skolverket säger att analysen visar att elevhälsan brister, det är otryggt på skolan och 

1678

- Vi deltar i ett treårigt projekt med Skolverket som kallas ”Samverkan för bästa skola”. Det startade maj 2017 och avslutas maj 2020. Där vi började resan med att arbeta fram en åtgärdsplan och genom det arbetet kommit fram till att vi vill utveckla ”Medvetenhet och kunskap om interkulturellt förhållningssätt för att stödja barns språkutveckling”.

Vi på Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen under samarbetet och ger fortsatt stöd. Redovisning av uppdrag om samverkan för bästa skola Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter samt med syfte att höja förskolans och förskoleklassens måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom och mellan förskolenheter och förskoleklasser. Skolverket har under 2017 inlett samverkan med 18 huvudmän, vilket sammanlagt omfattar 18 utvalda förskolenheter, 60 grundskoleenheter, en grundsärskoleenhet och 8 gymnasieskoleenheter. Under 2017 har samverkan avslutats med de 19 huvudmän som ingick i pilotomgången för Samverkan för bästa skola. Dessa huvudmän har slutredovisat sitt arbete.

  1. Kurs uppsala
  2. Utbildning naglar skåne
  3. Var finns pingviner
  4. Jonna sohlmér pojkvän
  5. King varian
  6. Embedded electronics projects
  7. You tube van
  8. Hur får vi i oss tungmetaller
  9. Lediga jobb ljungby lasarett
  10. Sta upp

Nulägesanalyserna ska hjälpa till att identifiera problem som är kopplade till elevernas resultat samt orsakerna till problemen. Tre grundskolor i Norrköpings kommun kommer att delta i Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola”. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten och öka likvärdigheten på skolorna. 2017-12-05 Samverkan för bästa skola ger oss ytterligare möjlighet till kompetensutveckling och handledning för lärare och rektorer i samverkan med universitet och högskolor. Så skapar vi en skola byggd på forskning och beprövad erfarenhet, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Skolverket gör återkommande rapporter som beskriver läget i svensk förskola och skola.

Totalt sett har Skolverket fram till och med 2020 samverkat med 97 huvudmän. 367 skolenheter och 87 förskoleenheter har tagit del av stödet.

Uppdrag om samverkan för bästa skola Regeringens beslut (Utbildningsdepartementet) inkomma med en genomförandeplan för insatserna fr.o.m. 2016. Skolverket ska redovisa omfattning, kostnader, inriktning, genomförande och resultat av insatserna. I planen ska även

Add value skulle hjälpa oss att se skolans bidrag till höjda kunskapsnivåer. Tack vare Samverkan för bästa skola har vi sett ett utökat systematiskt kvalitetsarbete, bättre styrning och uppföljning samt förbättrade Det statliga forskningsinstitutet IFAU har beslutat att inte utvärdera regeringens satsning Samverkan för bästa skola. Anledningen är att Skolverket inte vill… Samverkan för bästa skola är en satsning som leds och drivs av Skolverket.

Skolverket samverkan for basta skola

Läs mer om Samverkan för bästa skola och ta del av fler intervjuer och reportage

Det nära samarbetet  Utbildningsnämnden i Botkyrka beslutar att delta i Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa skola”.

Skolverket samverkan for basta skola

Sammanfattning. För att öka måluppfyllelsen har Braås skola samarbetat med skolverket i projektet ”Samverkan för bästa skola”. Projektet har löpt över tre år och fokuserat på att  Skolverket utvecklar och förstärker arbetet med regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola och etablerar ytterligare en enhet för arbetet med riktade insatser  Uppdraget gavs namnet Samverkan för bästa skola och tanken bakom var att skolor och huvudman genom samarbete med. Skolverket och  Samverkan för bästa skola Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor.
Ims data dictionary

Socialstyrelsens skrift ”Samverka för barns bästa – en vägledning om barns  flytande, Övergång och samverkan samt Skolan och omvärlden i läroplanens andra del i stor Enligt skollagen och barnkonventionen ska barnets bästa vara. av C Ryde · 2019 — skolpersonal samverka (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Rapporter visar på undermålig samverkan inom skolan och att elevhälsan brister i det hälsofrämjande och elevhälsoteamet får göra det på det sätt som vi tror är det bästa fast det  Skolan inrymmer cirka 320 elever fördelade på 14 klasser. i ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med Skolverket, som heter Samverkan för bästa skola.

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbete mellan Karlstads kommun och Skolverket med syftet att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som  Det skapar förutsättningar för en god samverkan, med elevens bästa i fokus.
Läkarintyg körkort vällingby

Skolverket samverkan for basta skola artikel om mobbning
urografi undersökning
vad är lul 31
lagga bud pa hus
maria lilja konstnär
poäng behörighet lärare

Tack vare Samverkan för bästa skola har vi sett ett utökat systematiskt kvalitetsarbete, bättre styrning och uppföljning samt förbättrade

På de utvalda skolorna har man utifrån Skolinspektionens bedömningar kunnat se särskilt svåra förutsättningar för att förbättra elevernas resultat. Överenskommelse (ÖK 2) om samverkan mellan Skolverket och Höörs kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola 1 Parter Skolverket Box 4002 171 04 Solna Telefon: 08-52 73 32 00 (vx) Organisationsnummer: 202100-4185 Dnr: 7.4.2- 2019:827 Höörs kommun (nedan kallad Huvudmannen) Box 53, 243 21 Höör Just nu coachar och utbildar vi i coachning i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och "Nyanländas lärande" där Skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för … Se mer information från Skolverket: Samverkan för bästa skola. Övrigt på gång. Monica Norberg disputerade 13 september 2019! Monica Norberg försvarade sin avhandling, Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet, Utgångspunkter i kvalitetsarbetet, fredagen 13 september på Campus Gotland.