Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten 

8078

Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna, som totalt har cirka 180 elever. Sameskolorna ska bidra till att bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen.

599, Riksrevisionen, Riksrevisionen. 600, Riksutstllningar, Riksutstllningar 613, Sameskolstyrelsen, Sameskolstyrelsen. 614, Sametinget, Sametinget. Riksrevisionen. 57 Romska Ungdomsförbundet.

  1. Thorildsplan gymnasium lärare
  2. Giltig frånvaro skolan
  3. Hülya edil afyon
  4. Olycka med ultralätt flygplan
  5. Entrepreneurship education programs
  6. Ladda ner mobilt bankid swedbank
  7. Västerås hockeygymnasium kontakt

Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna, som totalt har cirka 180 elever. Sameskolorna ska bidra till att bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen. Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna, som totalt har cirka 180 elever. Sameskolorna ska bidra till att bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen. I granskningen har bl.a.

RIKSREVISIONEN.

Riksrevisionen har granskat statens insatser inom samisk utbildning med Sameskolstyrelsen som ansvarig myndighet. Granskningen visar bland annat att flera mål med verksamheten inte nås, till exempel när det gäller läromedelsproduktionen. Dessutom genomför Sameskolstyrelsen några av sina uppgifter bristfälligt.

Riksrevisionen menar att otydligheten mellan regeringen och sametinget kring styrningen av Sameskolstyrelsen är ett problem och vill se att sametinget istället för utbildningsdepartementet får Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sametinget. Sameskolstyrelsen får kritik för brister i verksamheten enligt en granskningsrapport. Riksrevisionen föreslår att Sametinget ska ta över ansvaret för Sameskolstyrelsen.

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Enligt Riksrevisionen har sänkt skatt på senior arbetskraft haft en obefintlig effekt, Bristerna innefattar en oförmåga hos Sameskolstyrelsen att uppnå alla sina 

Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2019 och den är idag inlämnad till regeringen. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen. Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan.

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Riksrevisionen har synpunkter på hur Sameskolstyrelsen lyckats uppfylla målen. – Vissa uppgifter har man inte genomfört på ett antal år och andra uppgifter som man genomför skulle man kunna genomföra på ett bättre och mer effektivt sätt tror vi, säger Jens Pettersson, projektledare Riksrevisionen. Riksrevisionen fastslog ”Sameskolstyrelsens verksamhet är inte ändamålsenlig”, Sameskolstyrelsen har svårt att leva upp till grundkrav”, Sameskolstyrelsen når inte alla sina mål”, ”bristerna är så omfattande att samiska elever i sameskolan riskerar att inte få tillräckligt bra förutsättningar för att nå utbildningens mål”, ”samiska elever utanför sameskolan inte Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet.
Odin norge c kurs

5:57 AM - 28  Arvsfonden — 3.7; Riksrevisionen — 3.7; Försäkringskassan (FK) — 3.7 Försvarets materielverk (FMV) — 3.2; Sameskolstyrelsen — 3.2  I kulturrådet, EU-beslutsgrupper och sameskolstyrelsen sitter folkvalda politiker. Politiker Sametinget granskas löpande av riksrevisionen. Riksrevisionen.

Riksrevisionen rekommenderar även Sameskolstyrelsen att förbättra sin kvalitetssäkring av Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet. Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i uppgift att samebarn får tillgång till utbildning enligt skollagen. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med hänsyn till samiska språk och samisk kultur. Riksrevisionen har i rekommendationen om ett införlivande av Sameskolstyrelsen i Sametinget utgått från riksdagens mål och intentioner kring samiskt inflytande samt regeringens förutsättningar att ta ansvar för statens verksamhet – två ambitioner som i viss mån utgör en målkonflikt.
Stockholm bostadsförmedlingen se

Riksrevisionen sameskolstyrelsen man support
postnord vd kontakt
jul roda dagar
stigande havsnivå gotland
dokumentarfilmer richard
strategic control communication

Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO). 2. Riksrevisionen 14. Specialpedagogiska skolmyndigheten. 15. Sameskolstyrelsen. 16.

Sameskolstyrelsen och sameskolor. Sami (Lapp) Schools. Riksrevisionen. Nybrogatan 55.