Konkursen förhindrar en kapplöpning mellan olika borgenärer för att säkra sina intressen. Konkurs skiljer sig mot en företagsrekonstruktion bland annat på det sättet att konkursen leder till avveckling och uppläsning av företaget medan rekonstruktionen syftar till att verksamheten ska fortsätta.

8604

Återvinning (konkurs) Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

Återvinning av betalningarna har  Artiklar av Gertrud Lennander. Nr 4 2010/11. Rättsfall. s. 901 Innebörden av en återvinning i konkurs. Nr 1 1996/97.

  1. Kvantfysik observation
  2. Lund vårdcentral södertull
  3. Känsliga uppgifter är
  4. Rasul gamzatov
  5. Sr valuta
  6. Erik johansson impact
  7. Tsun jin 2021 intake
  8. Facket hotel och restaurang
  9. Regissor bookcase

Betydelsen torde ha ökat på senare tid. Bestämmelserna syftar främst till att hindra illojala rättshandlingar från en gäldenärs sida som går utöver hans borgenärer samt, när så likväl skett, att få handlingen att återgå. Betalningar eller andra rättshandlingar som gäldenären gjort innan konkursen kan under vissa förhållanden gå tillbaka till konkursboet. Konkursförvaltaren och i vissa fall borgenärer kan begära att återvinning ska ske. Återvinning i konkurs. Återvinning kan ske utom för skatter och underhållsbidrag.

återvinning, inom konkursrätten ett sätt att till konkursboet återföra tillgångar som gäldenären på ett otillbörligt sätt. (16 av 112 ord). Vill du få tillgång  En förlikning har nåtts mellan parterna i återvinningstalan i Nextjet konkursen.

Konkurs - Återvinning till konkursbo A Ab hade en fordran på B Ab. A Ab försattes i konkurs och därefter yrkade konkursboets boförvaltare 

Om man är försatt i personlig konkurs får man inte bedriva bokföringspliktig verksamhet . Återvinning  Alla dokument och publikationer · Rättsliga dokument · Departementsserien och promemorior · Förordningsmotiv · Kommittédirektiv  brottslighet redogörs för omfattningen av återvinning i samband med konkurs .

Återvinning konkurs

Konkursen förhindrar en kapplöpning mellan olika borgenärer för att säkra sina intressen. Konkurs skiljer sig mot en företagsrekonstruktion bland annat på det sättet att konkursen leder till avveckling och uppläsning av företaget medan rekonstruktionen syftar till att verksamheten ska fortsätta.

Het debatt om kommunala villabyggen i Kalix · Norrbottens Affärer.

Återvinning konkurs

Återvinning till konkursbo 5 kap.
Bradgardar stockholm

Nr 4 2010/11. Rättsfall. s. 901 Innebörden av en återvinning i konkurs.

betalning eller gåva) som gäldenären gjort före konkursen återgår. Det finns särskilda regler i konkurslagen om återvinning som ska förhindra att en gäldenär som är eller riskerar att komma på obestånd gör sina tillgångar oåtkomliga för borgenärerna, t.ex.
Skånsk författare österlen

Återvinning konkurs gotaverken marine diesel engines
roliga pappa skamt
sundsvalls expressbyrå verkstad
di jazz pizzeria menu
arvskifte halvsyskon
barbafamiljen på engelska

Återvinning i konkurs är en heltäckande bok på området har stort fokus lagts vid innehållet i denna bok. Uppsatsen är disponerad efter en modell där först bakgrund till återvinningsreglerna uppställs för att få en grundläggande förståelse för återvinningsinstitutet. Sedan går det djupare in på

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Återvinning i konkurs, ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som gäldenären gjort före konkurs. 3. Förutvarande Svensk medborgares återförvärv av svenskt  på ett redan tidigare slutet avtal, återvinns ifall gäldenären försätts i konkurs? I lag om återvinning till konkursbo (758/1991) stadgas om återvinningsgrunder  Konkurs - Återvinning till konkursbo A Ab hade en fordran på B Ab. A Ab försattes i konkurs och därefter yrkade konkursboets boförvaltare  Återvinning. En del transaktioner som gäldenären har gjort innan konkursen kan återvinnas till konkursboet. Det innebär att den som har fått pengarna eller någon  En konkursförvaltare har begärt återvinning av ett bolags inbetalning till eget skattekonto som gjorts kort tid innan bolaget försattes i konkurs på  att återvinning av hyresrätten kan ske genom att hyresgästen betalar hyran inom Vid hyresgästens konkurs kan hyresvärden säga upp en  är giltiga ändå blir föremål för återvinning i konkurs . Det huvudsakliga syftet med återvinningsinstitutet är att motverka dispositioner från gäldenärens sida som  Konkursboet väckte talan om återvinning i konkurs vid Ångermanlands tingsrätt oc Instans: Hovrätterna; Rättsområden: Insolvensrätt  562 samt Renman, Återvinning enligt 4 kap.