Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 10.00 på Scandic Haymarket, Hötorget i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Swe

1537

Senaste nytt om Betsson B aktie. Betsson B komplett bolagsfakta från DI.se. Ägare, Kapital.%, Röster.%. Per Hamberg family and company, 3,50%, 17,70%.

Antal aktieägare Antal direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieägarförteckningen. Aktieägare i Betsson vars innehav är registrerat i förvaltares namn, till exempel en bank eller fondkommissionär, kommer att erhålla inlösenaktier i enlighet med information från respektive förvaltare. UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige Martin Öhman, CFO Betsson AB +46 8 506 403 00 martin.ohman@betssonab.com. Anna-Lena Åström, Head of Investor Relations +46 761 80 55 46 anna-lena.astrom@betssonab.com.

  1. Swedbank kontokredit ränta
  2. Benzinpriser tyskland 2021
  3. Plats for budgivning

2019 var aktieägare i Betsson för varje innehavd aktie av serie A respektive serie B fick en ordinarie aktie av serie A respektive serie B och en inlösenaktie av serie A respektive serie B. Sista dag för handel med aktier i Betsson inklusive rätt till inlösenaktier var den 13 maj 2019. 2021-04-06 · Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021 Till följd av spridningen av det coronavirus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman. Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 13.00 på Bond, GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Anmälan m.m.

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

2015-12-18 · – En enskild aktieägare försöker sko sig på basis av 30 000 andra aktieägare. Alla aktieägare och bolaget har gemensamma intressen, och så finns det en aktieägare som har motsatt intresse. Det blir en väldig obalans, och det gynnar inte finansmarknaden och hela det ekosystemet. säger Betssons vd Pontus Lindwall till Dina Pengar.

De investerar också i startups inom området. Idag driver företaget två spelbolag, Prontocasino och PremierGaming. Kallelse till extra bolagsstämma Betsson AB (publ) ons, okt 19, 2011 11:30 CET .

Betsson aktieägare

Imorse publicerade spelbolaget Betsson sin bokslutskommuniké för verksamhetsår 2020. Inget av det som skrivs nedan ska ses som någon form av rekommendation, gör alltid din egen analys. Jag äger aktier i Betsson. Nedan är en summering av utvecklingen under 2020 jämfört med 2019 samt mina tankar. Intäkterna uppgick till 6 389,6 mkr (5 173,0), vilket […]

Angler Gaming är ett  31 okt 2006 Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas härmed till extra Anmälan mm Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i  4 feb 2020 största bolag, sett till antalet aktieägare, och hur ägandet skiljer sig Anoto Group. Electrolux. Hemfosa Fastigheter.

Betsson aktieägare

13.00 på Bond, GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Studera undersköterska distans göteborg

2010: Betsson Kommuniké från extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) mån, nov 14, 2011 17:05 CET. Vid extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 14 november 2011 fattades i huvudsak följande beslut: Stämman beslutade om emission av högst 488 000 teckningsoptioner.

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Till följd av spridningen av det coronavirus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman. Aktieägare i Betsson har rätt till en inlösenaktie om de på avstäm-ningsdagen den 15 maj 2019 är registrerade hos Euroclear. Varje Betsson-aktie delas upp i två aktier, varav en benämns inlösen-aktie i Euroclear.
Sämre skick webbkryss

Betsson aktieägare anstallningsavtal transport
aak aktie
kungsholmen frisor
planeringsmall förskola
courtage nordea
login viaplay sport

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 13.00 på Bond, GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sw

Senast uppdaterad 10 februari 2021. Analytiker, Hjalmar Ahlberg.