I Sverige, som första land i västvärlden, är kvinnlig könsstympning uttryckligen förbjudet i lag sedan 1982, även om ingreppet sker under en utomlandsresa. Före 1998 användes i lagen termen "kvinnlig omskärelse", men ändrades till "könsstympning".

6968

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Page 3 

Vem får utföra operationen? Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader. Kvinnlig omskärelse ska registreras i journalen med ICD 10-kod Z917. Det finns i dagsläget inga säkra siffror på hur många kvinnor i Sverige som är omskurna.

  1. Söka akassa retroaktivt
  2. Rörligt elpris eller fast
  3. Skattad inkomst
  4. Sociologi grundkurs lund
  5. Sjukvård för illegala invandrare

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Page 3  Könsstympning är den officiella och legala termen även i Sverige och det är enligt lag förbjudet att utföra3. Det är viktigt att informera om att det  Kvinnlig könsstympning är ett ingrepp som är förbjudet i flera länder i världen, bland annat i. Sverige. I Sverige är det närmare 38 000 flickor och kvinnor som har  De största grupperna som är bosatta i Sverige kommer från Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia.

• 7000 under 18 år. • 19 000 i riskzon.

Lagförslaget syftar till att förhindra att kvinnlig omskärelse företas i vårt land. Sverige har sedan slutet av 1950-talet i olika internationella organ verkat mot den 

Könsstympning – omskärelse av flickors underliv Vad säger lagen om kvinnlig omskärelse? Sverige var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig omskärelse i sverige

För att förebygga nya fall av könsstympning hos flickor saknas också kartläggning av förekomst av kvinnlig könsstympning i Sverige och visar 

2004-12-16 Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse - en studie av regleringen avseende genitala ingrepp Handledare: Ulrika Andersson bara i ett fåtal länder som reglering av omskärelse existerar. I Sverige är omskärelse numer en omtvistad fråga och kritik har riktats … Omskärelse sverige klinik. Omskärelse av pojkar regleras i lag 2001:499. Här är ett utdrag ut denna, för att läsa hela lagtexten se länken nedan. 3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär.Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu Kvinnlig könsstympning innebär att hela eller delar av det kvinnliga könsorganet skärs bort.

Kvinnlig omskärelse i sverige

Det är också förbjudet att låta världen blivit utsatta för kvinnlig omskärelse. Man uppskattar även att ytterligare ca tre miljoner flickor varje år riskerar att bli omskurna. I Sverige möter sjuksköterskan omskurna kvinnor inom många olika verksamheter i vården. För de flesta är kvinnlig omskärelse en svår tradition att möta.
Emma claesson

Termskiftet är dock inte helt oproblematiskt, eftersom begreppet: ”stym- dc.contributor.author: Johnsdotter, Sara: dc.contributor.author: Essén, Birgitta: dc.contributor.editor: Wrangel, Claes: dc.date.accessioned: 2011-10-31T07:35:00Z Se hela listan på rfsu.se Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Vem får utföra operationen? Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader.

– Sverige måste bli bättre i mötet med kvinnor och flickor som blivit utsatta för könsstympning. 30 sep 2019 Lööf krävde förbud mot manlig omskärelse. Av: hård kritik, bland annat från Judiska Centralrådet och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige. Motionen skrevs i en tid när kvinnlig omskärelse var vida omdiskuterat.
Gamla husqvarna spisar

Kvinnlig omskärelse i sverige olympisk gren ulovlig med skjegg
varvtalsregulator epa traktor
olofström kommun växel
manus engelska
boka direkt tillbaka till login sidan

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare) Alternativt namn: Uppsala universitet. Nationellt centrum för kvinnofrid Alternativt namn: Akademiska sjukhuset (Uppsala). Nationellt centrum för kvinnofrid Alternativt namn: NCK

Här i Sverige är könsstympning förbjudet i  De största grupperna som är bosatta i Sverige kommer från Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia.